กอท.ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับทุนศึกษาต่อที่ประเทศตุรกี


กอท.ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับทุนศึกษาต่อที่ประเทศตุรกี

กอท.ประกาศรายชื่อ ๒๕ คน เพื่อเข้าศึกษาต่อใน Istanbul Sabahattin Zaim University ประเทศตุรกี รายงานตัวภายใน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดย พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามฯ ได้ประกาศผลสอบทุนการศึกษา Istanbul Sabahattin Zaim University ประเทศตุรกี
ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ๒๕ ท่านแรก ยื่นหนังสือเดินทางฉบับจริง รายงานตัว ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นี้ ณ ศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ (อาคารมัสยิดกลางสงขลา ชั่น ๒) หรือที่ สำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

กอท.ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับทุนศึกษาต่อที่ประเทศตุรกี


กอท.ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับทุนศึกษาต่อที่ประเทศตุรกี

อัพเดทล่าสุด