ผู้แสวงบุญมาเลเซีย เดินทางไปทำฮัจย์โดยมอเตอร์ไซค์


ผู้แสวงบุญมาเลเซีย เดินทางไปทำฮัจย์โดยมอเตอร์ไซค์

ฮุจยาต(ผู้แสวงบุญ) ชาวมาเลเซีย เดินทางไปประกอบพิธฮัจย์ด้วยมอเตอร์ไซค์ โดยเดินทางจากมาเลเซีย ผ่านไทย เมียนมาร์ อินเดีย ปากีสถาน โอมาน และซาอุดิอาระเบีย ในภาพแวะพักที่กรุงเทพฯ ณ ศูนย์กลางอิสลามฯ รามคำแหง ซอย 2 

ทางทีมมุสลิมไทยโพสต์ ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครองทุกท่านให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับ และได้รับฮัจญ์มับรูร์ อามีน


ผู้แสวงบุญมาเลเซีย เดินทางไปทำฮัจย์โดยมอเตอร์ไซค์

ผู้แสวงบุญมาเลเซีย เดินทางไปทำฮัจย์โดยมอเตอร์ไซค์

ผู้แสวงบุญมาเลเซีย เดินทางไปทำฮัจย์โดยมอเตอร์ไซค์
ผู้แสวงบุญมาเลเซีย เดินทางไปทำฮัจย์โดยมอเตอร์ไซค์เครดิต: Mtoday

อัพเดทล่าสุด