จุฬาฯ ชวนชาวไทยมุสลิม ร่วมขอดุอาร์ ถวายแด่ในหลวง


จุฬาราชมนตรี  ชวนไทยมุสลิม ร่วมขอดุอาร์ ถวายแด่ในหลวง ทรงหายพระประชวร...

สำนักจุฬาราชมนตรี ออกหนังสือประกาศ โดยระบุว่า “ใคร่ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการดุอา (ขอพร) จากอัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้าถวายแด่พระองค์ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ในเวลาหลังละหมาดวันศุกร์และทุกเวลาหลังละหมาดประจำวัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป”จุฬาฯ ชวนชาวไทยมุสลิม ร่วมขอดุอาร์ ถวายแด่ในหลวง


ดุอาร์ บทขอพร ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


จุฬาฯ ชวนชาวไทยมุสลิม ร่วมขอดุอาร์ ถวายแด่ในหลวง


อัพเดทล่าสุด