จุฬาฯ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติของชาวมุสลิม ต่อการสวรรคตในหลวง


ประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม 

ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร


ขอเชิญพี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมน้อมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวทางปฏิบัติที่บทบัญญัติศาสนาอิสามอนุญาต ดังเอกสารนี้...


จุฬาฯ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติของชาวมุสลิม ต่อการสวรรคตในหลวง

อัพเดทล่าสุด