ข้อชี้ขาดของ UNESCO อัลอักซอ เป็นศาสนสถานเฉพาะมุสลิมเท่านั้น


ข้อชี้ขาดของ UNESCO อัลอักซอ เป็นศาสนสถานเฉพาะมุสลิมเท่านั้น


คณะกรรมการองค์กรอิสลาม (OIC) ยินดีกับข้อสรุปของยูเนสโก้ (UNESCO) ที่ให้การรับรู้ว่า มัสยิดอัล-อักซอ และพื้นที่ลานทั้งหมดที่เรียกว่า Al-Haram Al Sharif เป็นศาสนสถานสำหรับมุสลิมเท่านั้น 

คณะกรรมการ OIC ย้ำว่า มติดังกล่าวของ UNESCO เป็นการแสดงถึงการประณาม และการไม่ยอมรับของประชาคมโลก ในนโยบายและการยึดครองของอิสราเอล ที่พยายามจะปกปิดความจริงในประวัติศาสตร์ และปฏิเสธสิทธิด้านการเมือง วัฒนธรรม และศาสนาของประชาชนปาเลสไตน์ ในเยรูซาเล็ม 

อิยาด อามีน มาดานี (Iyad Amin Madani) เลขาธิการ OIC ยังชื่นชมในความพยายามของ OIC และจุดยืนของมิตรประเทศต่างๆ ที่สนับสนุนมตินี้ และขอให้ UNESCO ช่วยแบกรับความรับผิดชอบ และจัดหามาตรการที่จำเป็นเพื่อยุติการละเมิด ที่อิสราเอลกระทำต่อมรดกของอิสลามและชาวอาหรับในปาเลสไตน์ โดยเฉพาะในเยรูซาเล็ม และอัล-คาลิล ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และมติอื่นๆ ของสหประชาชาติในเรื่องนี้

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
ที่มา: www.thepeninsulaqtar.com

อัพเดทล่าสุด