จุฬาฯ ประกาศกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซอฟัร 1438


ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช 1438  ตรงกับวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559


จุฬาฯ ประกาศกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซอฟัร 1438

อัพเดทล่าสุด