สุดอัศจรรย์! ชายตาบอดสามารถมองเห็น หลังจากละหมาดอัสรีเสร็จที่มักกะฮ์ (คลิป)


มาแรงรอบสัปดาห์