กอท.ประกาศ สถิติจำนวนมัสยิดที่จดทะเบียนจัดตั้ง


คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) ประกาศ สถิติจำนวนมัสยิดที่จดทะเบียนจัดตั้ง

สถิติจำนวนมัสยิดแยกตามรายภาค

ภาคกลาง (24 จังหวัด)  515 มัสยิด

ภาคเหนือ (15 จังหวัด)  48  มัสยิด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (15 จังหวัด)  30  มัสยิด

ภาคใต้ (14 จังหวัด)  3,305  มัสยิด

ข้อมูลวันที่ 13 ตุลาคม 2559


รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารตามด้านล่างนี้


กอท.ประกาศ สถิติจำนวนมัสยิดที่จดทะเบียนจัดตั้ง


www.cicot.or.th

news.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด