จุฬาฯประกาศกำหนด วันที่ 1 ของเดือนรอยับ1438


จุฬาฯประกาศกำหนด วันที่ 1 ของเดือนรอยับ1438

ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยม ุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ ในวันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ ๑ ของเดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ ตรงกับวังพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม๒๕๖๐
หมายเหตุ : การเริ่มวันที่ ๑ ของเดือนอิสลามนั้น เริ่มนับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าของวันที่ ๒๙ ของเดือนในกรณีมีผู้เห็นดวงจันทร์ หรือวันที่ ๓๐ ของเดือนในกรณีไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์
 

จุฬาฯประกาศกำหนด วันที่ 1 ของเดือนรอยับ1438

อัพเดทล่าสุด