รมว.มหาดไทยประเทศบรูไน เปิดอาคารมัสยิดอัลมาดีนะห์ ดารุสลาม หลังใหม่


มาแรงรอบสัปดาห์