อาหารฮาลาลยังพอเลือกกินได้ แต่การหาเลี้ยงครอบครัวต้องมาจากรายได้ที่ฮาลาลเท่านั้น


มาแรงรอบสัปดาห์