ท่านจุฬาฯ ส่งสารอวยพร เนื่องในเดือนรอมฎอน 1438ท่านจุฬาฯ ส่งสารอวยพร เนื่องในเดือนรอมฎอน 1438

จุฬาราชมนตรีส่งสารอวยพร ให้พี่น้องชาวมุสลิมในโอกาสเดือนรอมฎอน 1438

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีได้เขียนสารอวยพรให้  พี่น้องชาวมุสลิมในโอกาสเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ซึ่งเป็นเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438

โดยจุฬาราชมนตรี ระบุว่า “รอมฎอน”เป็นช่วงเวลาที่มุสลิมสามารถใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้อย่างที่ไม่มีโอกาสในเดือนอื่นๆ ด้วยการที่เอกองค์อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ทรวงเพิ่มอานิสงส์แก่ผู้ทำความดีในเดือนนี้มากกว่าเดือนอื่นๆเป็นทวีคูณ ทั่งด้วยการเพิ่มทั่วไปและเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในคืนที่เรียกว่า “ลัยละตุลกอดร์” อันเป็นการสร้างแรงจูงใจในเราต้องเร่งลงมือประกอบกุศลกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ

“จึงขอให้มุสลิมทุกคนได้ใช้รอมฎอนอันประเสริฐนี้สร้างคุณงามความดี ตามเจตนรมณ์แห่งการถือศีลอด เพื่อให้รอมฎอนเป็นจุดเริ่มแห่งสันติภาพ ภราดรภาพ ความเอื้ออาทรกันและกัน และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของพี่น้องชาวไทยทั้งผองต่อไป”

ท่านจุฬาฯ ส่งสารอวยพร เนื่องในเดือนรอมฎอน 1438

อัพเดทล่าสุด