ปราชญ์มุสลิมโลก เผย“ศาสนาอิสลาม”มีคำสอนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ย้ำไม่มีแนวคิดสุดโต่ง!!


มาแรงรอบสัปดาห์