ผู้แสวงบุญเข้าสู่วันตัชรีก ที่มีนา แสดงถึงใกล้การสิ้นสุดพิธีฮัจญ์แล้ว


มาแรงรอบสัปดาห์