Alhamdulillah!! พี่น้องโรฮิงญา แบกพ่อที่แก่ชรา เดินเท้ากว่า 35 ก.ม เอาชีวิตรอดจนถึงชายแดนบังกลาเทศ


มาแรงรอบสัปดาห์