ลงไปทักทายประชาชน ตี 1 ตี 2 ตลอดทางทุรกันดาร ล่ามประจำ ร.9 เล่านาทีพระองค์ทรงงาน 3 จ.ชายแดนภาคใต้


มาแรงรอบสัปดาห์