จุฬาฯประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลเอาวาล 1439


จุฬาฯประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลเอาวาล 1439

ประกาศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวั นที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลเอาวาล

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวั นที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1439

เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1439 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ใน วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป


จุฬาฯประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลเอาวาล 1439

อัพเดทล่าสุด