เข้าอิสลามเพราะโองการที่ใช้ให้สตรีที่ถูกหย่าครองตนถึง 3 เดือน


มาแรงรอบสัปดาห์