คำสอนยังตรึงอยู่ในใจ! ลูกชาย 'สุรินทร์ พิศสุวรรณ' โพสต์ถึงพ่อ เหนื่อยเพื่อคนอื่นย่อมสมบูรณ์แบบกว่า


มาแรงรอบสัปดาห์