ยลโฉม วังยะหริ่ง 1 ใน 7 หัวเมืองรัฐปัตตานี


ยลโฉม วังยะหริ่ง 1 ใน 7 หัวเมืองรัฐปัตตานี

วังยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เคียงคู่มากับตำนานของวังแห่งนี้ความงามของสถาปัตยกรรมอาคาร เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชม 1 ในวัง 7 หัวเมือง ที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุด 
 วังยะหริ่ง หรือ วังเจ้าเมืองยะหริ่ง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2428ในสมัยรัชกาลที่ 5โดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม เจ้าประเทศราชเมืองยะหริ่ง อันดับ 3ซึ่งเป็นบุตรของพระยาพิบูลเสนานุกิจพิเชษฐ์ภักดี พระยาเมืองยะหริ่งอันดับที่ 2ในอดีตเมืองยะหริ่งเป็นประเทศราชของไทย ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการด้วยต้นไม้เงิน ต้นไม้ทองให้แก่ไทย 3 ปี ต่อ 1 ครั้ง และต้องส่งทหารไปช่วยรบยามเกิดศึกสงคราม 

ยลโฉม วังยะหริ่ง 1 ใน 7 หัวเมืองรัฐปัตตานี


 วังยะหริ่ง มีอายุนับร้อยปี ปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยให้เห็นความสมบูรณ์เกือบ 70 เปอร์เซ็นต์ซึ่งยังคงปรากฎร่องรอยของกำแพงวังยะหริ่งยาวประมาณ 3 เมตรให้ได้เห็น รวมถึงสิ่งของหาชมได้ยากอย่างการทอผ้าลายปัตตานี และเครื่องใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีให้ชมได้ที่วังยะหริ่งเท่านั้นโดยทายาทรุ่นหลัง คุณหญิงวุจจิรา เด่นอุดม ได้ทำการอนุรักษ์ไว้ 
 รูปแบบอาคารของวังยะหริ่ง เป็นอาคาร 2 ชั้นรูปตัวยู ออกแบบเรือนด้วยสถาปัตยกรรมไทยมุสลิมผสมยุโรปบริเวณชั้นบนจัดเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ด้านข้างของตัวอาคารทั้ง 2 ด้าน เป็นห้องสำหรับพักผ่อนของเจ้าเมืองและบุตรธิดาข้างละ 4 ห้อง 

ยลโฉม วังยะหริ่ง 1 ใน 7 หัวเมืองรัฐปัตตานี
 ส่วนชั้นล่างเป็นใต้ถุน มีลักษณะเด่นคือ บันไดบ้านโค้งแบบยุโรป มีช่องแสงประดับด้วยกระจกสีเขียว แดงและน้ำเงินโดยช่องระบายอากาศ และหน้าจั่วทำด้วยไม้ ฉลุเป็นลวดลายพรรณพฤกษา ตามแบบศิลปะชวาผสมผสานศิลปะแบบตะวันตก ทำให้วังมีความสวยงามและสง่างามมาก 

ยลโฉม วังยะหริ่ง 1 ใน 7 หัวเมืองรัฐปัตตานี


 นอกจากนี้ภายในวังยะหริ่งยังเต็มไปด้วยหลักฐานเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น เครื่องโถ ถ้วยชาม ภาพเขียน ภาพถ่ายเมืองปัตตานี และเมืองยะหริ่ง ซึ่งหาชมได้ยาก 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ททท. ปัตตานี โทร. 0 7352 2411 
การเดินทาง ด้วยรถยนต์ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอทุ่งสง จังหวัดพัทลุง อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมืองยะลาจากนั้นเข้าสู่เส้นทางสายปัตตานี-นราธิวาส เมื่อเข้าสู่ตัวเมือง ให้ขับต่อไปจนเข้าสู่อำเภอยะหริ่งประมาณ 13 กิโลเมตร ก็จะถึงวังยะหริ่ง

ที่่มา          thailandtopvote.com 

อัพเดทล่าสุด