รู้ไว้!! อาหารฮาลาล ไม่ใช่แค่หมูที่มุสลิมไม่ทาน


ฮาลาลคืออะไร ? ทำไมต้องฮาลาล 

คำว่า “ฮาลาล” เป็นคำภาษาอาหรับมีความหมายว่า อนุมัติ เมื่อนำมาใช้ในทางศาสนา จะมีความหมายว่า สิ่งที่ศาสนาอนุมัติ เช่นอนุมัติให้กิน อนุมัติให้ดื่ม อนุมัติให้ทำ อนุมัติให้ใช้สอย เป็นต้น

ฮาลาล เป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกับคำว่า “ฮารอม” ที่มีความหมายทั่วไปว่า ห้าม และเมื่อนำมาใช้ในทางศาสนาจะมีความหมายว่า สิ่งที่ศาสนาห้าม

“เครื่องหมายฮาลาล”  คือ เครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการทำการประทับ หรือแสดงลงบนสลาก หรือผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใด ๆ โดยใช้สัญญลักษณ์ที่เรียกว่า “ฮาลาล” ซึ่งเขียนเป็นภาษาอาหรับว่าภายในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หลังกรอบเป็นลายเส้นแนวตั้ง ใต้กรอบภายในเส้นขนานมีคำว่า “สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” โดยเครื่องหมายดังกล่าวนี้ จะออกให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และหรือเนื้อสัตว์ฮาลาลที่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น

 รู้ไว้!! อาหารฮาลาล ไม่ใช่แค่หมูที่มุสลิมไม่ทาน

อะไรบ้างที่ห้ามทาน?

1. สิ่งแรกของอาหารต้องห้ามที่กุรอานกล่าวถึงเกี่ยว คือ เนื้อของ “ซากสัตว์” คือสัตว์ที่ตายเองโดยไม่ได้ถูกเชือด เหตุผลที่ห้ามก็คือ - การกินเนื้อสัตว์ที่ตายเองเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ เพราะสัตว์ตายเอง มันก็อาจเป็นไปได้ว่ามันตายเพราะเหตุปัจจุบันทันด่วนหรือตายเพราะโรคระบาด ดังนั้นการกินเนื้อของมันจึงอาจเป็นอันตรายได้

2. คือเลือด เหตุผลสำหรับการห้ามกินเลือดก็คือ มันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจต่อความรู้สึกของมนุษย์ และมันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยเช่นกัน

3. คือ เนื้อหมู เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วถึงการที่มุสลิมไม่ทานหมู เนื่องจากเนื้อหมูเป็นสัตว์ที่ชอบของสกปรกและสิ่งปฏิกูล ยิ่งไปกว่านั้นการค้นคว้าทางการแพทย์ได้แสดงให้เราเห็นว่าการกินเนื้อหมูนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพในทุกสภาพอากาศ โดยเฉพาะในเขตอากาศร้อน

4. คือสัตว์ที่ถูกเชือดโดยผู้เชือดมิได้กล่าวพระนามของอัลเลาะห์ เหตุผลที่ห้ามสำหรับกรณีนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความศรัทธาทั้งสิ้น เพื่อทำให้การปฏิบัติศาสนกิจบริสุทธิ์เพื่ออัลเลาะห์ และเช่นเดียวกันกับสัตว์ที่ตายด้วยกรรมวิธีอื่นที่มิได้ผ่านการเชือดอย่างถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติของอิสลาม เช่นรัดคอจนตาย ตีจนตาย หรือตกจากที่สูงก็ไม่เป็นที่อนุญาตให้ทานได้เช่นเดียวกัน

โองการจากอัลกุรอ่านที่กล่าวถึงเรื่องการห้าม

"แท้จริงพระองค์ทรงห้ามรับประทานซากสัตว์ เลือด เนื้อสุกร และสัตว์ที่เชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ" 2/173

รู้ไว้!! อาหารฮาลาล ไม่ใช่แค่หมูที่มุสลิมไม่ทาน

ภาพร้านไก่ย่าง จีระพันธ์ สาขา พระราม 9 ฮาลาล 100%  www.jeerapan.com

หลักการต่างๆ เกี่ยวกับอาหารที่อนุญาตให้ทานได้ในอิสลาม

1. ฮาลาลด้วยตัวของมันเอง คือไม่เป็นสัตว์ 4 จำพวกที่กล่าวด้านบน

2. วิธีการได้มาอาหารดังกล่าวก็ต้องถูกต้อง คือไม่ใช่การลักขโมยหรือได้มาโดยมิชอบ

3. ต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์

4. ต้องมีความสะอาด ไม่มีสิ่งเจือปนจากสิ่งที่สกปรก

5. ต้องผ่านกระบวนการเชือดที่ถูกต้องตามหลักการ สัตว์บกและสัตว์ปีกทุกชนิดที่ได้รับการอนุมัติให้บริโภคได้นั้นจะต้องผ่านกระบวนการเชือดที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามก่อนจะนำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร

6. อุปกรณ์ ภาชนะที่บรรจุอาหารและสถานที่ในการผลิตต้องสะอาดเช่นกัน

รู้ไว้!! อาหารฮาลาล ไม่ใช่แค่หมูที่มุสลิมไม่ทาน

www.jeerapan.com

อาจจะมีบางท่านนึกสงสัยว่า ทำไมอาหารบางอย่างถึงไม่อนุญาตให้ทานหรือไม่ได้รับตราฮาลาล ทั้งที่วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารนั้นถูกต้องตามหลักการ เช่น เนื้อสัตว์อาจจะซื้อมาจากร้านค้าที่เป็นของมุสลิมหรือจากผู้ประกอบการที่มีการเชือดสัตว์อย่างถูกต้องตามกรรมวิธีของอิสลาม

อยากจะขออธิบายตรงนี้ว่า บางครั้งวัตถุดิบที่คุณเอามาประกอบอาหารนั้นอาจจะถูกต้อง แต่การประกอบอาหารนั้นอาจจะผิดหลักการอิสลาม เช่น มีการใช้ภาชนะประกอบอาหารรวมกันทั้งเนื้อวัว เนื้อไก่ ทำในภาชนะเดียวกันกับภาชนะที่มีการประกอบอาหารจากเนื้อหมูหรือสิ่งที่ถูกห้าม ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นมีจำนวนน้อยมากที่มุสลิมจะไปทานตามร้านอาหารอื่นที่ไม่ใช่ของอิสลาม

หรือในกรณีที่ค่อนข้างจะดังมากคือ ร้าน KFC ที่ไก่ที่รับมาจาก CP ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองฮาล้าลแล้วนั้น แต่ทาง KFC กลับไม่ได้ฮาล้าล สาเหตุเพราะทาง KFC นั้นมีสูตรลับที่เปิดเผยไม่ได้ ทำให้ทางฝ่ายตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้จึงไม่มีการออกตรารับรองฮาลาล ทำให้ตอนนี้ยังคลุมเครือว่า KFC นั้นอนุญาตให้กินได้รึไม่ (แต่ไม่กินจะดีกว่า)

(อ่านเพิ่มเติม:  11 ร้านในห้างที่มุสลิมมโนว่าฮาลาลกินได้)

ดังกล่าวข้างต้นเ ป็นเพียงสรุปย่อๆ เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องอาหารที่อนุญาตให้ทานได้อิสลาม เพราะหลายๆ ท่านเข้าใจแต่เพียงว่า มุสลิมไม่ทานหมู และหลายท่านหวังดีหยิบยื่นไก่หรืออาหารอื่นๆที่ไม่ใช่หมูมาให้ทานเพราะเข้าใจว่าทานได้

จึงอยากจะบอกตรงนี้ว่า จริงๆ แล้วไม่ใช่แค่หมูที่เราไม่ทาน แม้แต่ไก่หรือ เนื้อวัว ที่เราไม่รู้ที่มา ไม่แน่ใจว่าถูกต้องตามหลักการศาสนารึป่าวเราก็ไม่ทานนะ อยากให้เข้าใจ

ที่มา: pantip.com/topic/31980439

https://news.muslimthaipost.com/news/30348

news.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด