ปัตตานี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน >>>>สวนแม่ สวนลูก หรือ สวนสมเด็จ แห่งเมืองปัตตานี


 ปัตตานี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน >>>>สวนแม่ สวนลูก หรือ สวนสมเด็จ แห่งเมืองปัตตานี

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา


สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 12 ชาวปัตตานีเรียกสั้นๆติดปากว่า "สวนสมเด็จ" ตั้งอยู่ที่ชายหาดทะเล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่เดิม 155 ไร่ ปัจจุบันสืบเนื่องจากการเจริญงอกงามของป่าชายเลนทำให้ชายหาดงอกได้เนื้อที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่ละน้อย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2537 หน่วยงานรับผิดชอบ ในการดูแลรักษา คือ เทศบาลเมืองปัตตานี ต้นไม้ประจำสวน คือ สารภีทะเล

 ปัตตานี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน >>>>สวนแม่ สวนลูก หรือ สวนสมเด็จ แห่งเมืองปัตตานี


ลักษณะพื้นที่เดิม เมื่อแรกสร้าง พื้นที่มีลักษณะเปิดโล่งมองเห็นชายหาดที่เป็นเลนที่อยู่ใกล้ได้ชัดเจน มีต้นแสม โกงกางและพืชป่าชายเลนขึ้นประปราย มีสัตว์ทะเลเล็กๆ น้อยๆ พอให้ได้แลเห็น ทะเลมีลักษณะเปิดโล่ง หากมีพายุรุนแรงหรือคลื่นสูงจะไม่มีสิ่งใดช่วยบรรเทา

 ปัตตานี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน >>>>สวนแม่ สวนลูก หรือ สวนสมเด็จ แห่งเมืองปัตตานี


ปัจจุบัน จากการสร้างให้เป็นสวน ต้นไม้ป่าชายเลนต่างๆ ได้เจริญงอกงามและเติมโตขยายอาณาเขตจับดินเลนให้ตื้นเขินทำให้แผ่นดินงอกเกิดประโยชน์ด้านนิเวศวิทยาเป็นอย่างดียิ่ง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปัตตานีจึงเป็นสวนที่สามารถใช้เป็นที่ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนและเป็นที่พักพิงและอยู่อาศัยของนกและสัตว์ป่าชายเลนนานาชนิด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปัตตานีในปัจจุบันได้กลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองตั้งแต่ยามเช้าจนถึงยามเย็น มีผู้คนจำนวนมากมาออกกำลังกายรับอากาศบริสุทธิ์และเพลิดเพลินกับแสงอาทิตย์สีทองยามขึ้นจากขอบฟ้าและสีแดงส้มยามลาลับในตอนเย็น

 ปัตตานี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน >>>>สวนแม่ สวนลูก หรือ สวนสมเด็จ แห่งเมืองปัตตานี

ที่มา               www.pattani.go.th

อัพเดทล่าสุด