ปัตตานี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน >>>> ไปชมแสงสุดท้ายกระทบผืนน้ำ ณ หาดรูสะมิแล


ปัตตานี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน >>>> ไปชมแสงสุดท้ายกระทบผืนน้ำ ณ หาดรูสะมิแล

หาดรูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี เป็นทะเลน้ำเค็ม มีชายหาดซึ่งมีพื้นที่ที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองปัตตานี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีร้านอาหารไทยมุสลิม อาหารทะเลสด ๆ เช่น กุ้ง หอย ปู และปลานานาชนิด ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินอย่างสวยงาม ซึ่งสัตว์น้ำทะลมีความหลากหลาย บางชนิดก็หาดูได้ยากและกำลังจะสูญพันธุ์ไปแล้ว เช่น นาก หอยเพลียง ตลอดจนวิถึการประกอบอาชีพประมงของชาวบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจับสัตว์น้ำบางชนิด ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญอย่างแท้จริง

ปัตตานี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน >>>> ไปชมแสงสุดท้ายกระทบผืนน้ำ ณ หาดรูสะมิแล


หาดรูสะมิแล  ชายทะเลที่ติดกับตัวเมืองมากที่สุด ทุกเย็นจะมีประชาชนนิยมเดินทางพักผ่อนบนสันเขื่อนกั้นคลื่นปากอ่าวปัตตานี เพื่อชมพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขา แม้ยามนี้ท้องฟ้ายังคงมีเมฆปกคลุมเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังคงความสวยงามระยิบระยับตา ยามแสงสุดท้ายกระทบผืนน้ำก่อนความมืดจะมาเยือน

ปัตตานี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน >>>> ไปชมแสงสุดท้ายกระทบผืนน้ำ ณ หาดรูสะมิแล

ปัตตานี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน >>>> ไปชมแสงสุดท้ายกระทบผืนน้ำ ณ หาดรูสะมิแล

ปัตตานี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน >>>> ไปชมแสงสุดท้ายกระทบผืนน้ำ ณ หาดรูสะมิแล

ปัตตานี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน >>>> ไปชมแสงสุดท้ายกระทบผืนน้ำ ณ หาดรูสะมิแล

ที่มา                        www.nationtv.tv

อัพเดทล่าสุด