6 โรงเรียนมุสลิมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพ


โรงเรียน ถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีฐานะเป็นสถาบันและเป็นองค์การทางสังคม มีหน้าที่ที่สำคัญคือเตรียมเด็กหรือเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี สามารถดำรงชีวิอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

โรงเรียนมุสลิม หรือ ปอเนาะ  หมายถึง สำนักสอนศาสนาอิสลามที่มีหอพักนักเรียนอยู่ในบริเวณสำนัก ซึ่งโดยปกติจะเป็นกระท่อมเล็ก ๆ ทุก ๆ ตำบลในสามจังหวัดภาคใต้มีปอเนาะมากกว่าหนึ่งปอเนาะ ในปัจจุบันปอเนาะได้พัฒนากลายเป็นโรงเรียนสอนศาสนาที่มีทั้งภาคสามัญและภาคศาสนา ซึ่งในกรุงเทพก็มีโรงเรียนมุสลิมที่มีอายุเก่าแก่มากมาย วันนี้ทางมุสลิมไทยโพสต์ รวบรวม 6 โรงเรียนมุสลิมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพ มีที่ไหนบ้างมาดูกันเลย....

6 โรงเรียนมุสลิมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพ


6 โรงเรียนมุสลิมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพ

1. โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2 (ปอเนาะหลอแหล) 


6 โรงเรียนมุสลิมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพ

เริ่มต้นเป็นบาแล ปี 2460 ตั้งเป็นโรงเรียนปี 2468 โดยผู้ก่อตั้งคือ แช สะมะแอ วงศ์มะเซาะ  ในเดือนเมษายน 2495 ได้มีการปรับการเรียนการสอนเป็นสองระดับ คือภาคฟัรดูอีน ฟัรดูกิฟายะห์ ภาคฟัรดูอีน คือ มะเซาะฮะตุดดีน ภาคฟัรดูกิฟายะห์ คือ มะเซาะฮะตุดดีน 2 และมีการเรียนการสอนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2 ตั้งอยู่ที่ :  10 ราษฎร์พัฒนา 6 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพกรุงเทพมหานคร

6 โรงเรียนมุสลิมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพ

6 โรงเรียนมุสลิมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพ

ประวัติความเป็นมา 100 ปี จากบาแล...สู่โรงเรียน โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2 หลอแหล 
(อ่านเพิ่มเติม:    จุฬาราชมนตรี ประธานเปิดงาน มะเซาะรำลึก 100 ปี)


2. โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน)


6 โรงเรียนมุสลิมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพ

“โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์”หมายถึง “กุญแจไขไปสู่วิชาการแห่งศาสนา” โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับ ระดับเอี๊ยะดาดียฺ และ ซานาวียฺ

ในปี พ.ศ.2504 ทางคณะกรรมการมัสยิดดารุ้ลมุห์ซีนีน(บ้านดอน) และบรรดาผู้อาวุโสในหมู่บ้านได้เล็งเห็นว่า การสอนหนังสือของอาจารย์มูฮำหมัด บิน ซอและห์ (ครูหมัดไฝ) โดยใช้บ้านเป็นสถานที่สอนนั้น มีสถานที่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น และยังจะทำความลำบากให้กับครอบครัวของท่านด้วย จึงได้คิดสร้างโรงเรียนสอนศาสนาขึ้น และได้มีการประชุมปรึกษาหารือกัน ในที่สุดมีมติให้จัดสร้างโรงเรียน โดยใช้เงินของมัสยิด และได้ทำการปลูกสร้างบนที่ดินของฮัจยีอิสหากและฮัจยะห์โต๊ะทิม บุษบา โดยก่อสร้างเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น เริ่มทำการก่อสร้างใน ปี ฮ.ศ. 1381 (พ.ศ. 2504) และในปีเดียวกันนี้เอง ฮัจยีซำซุดดีน หวังภักดี ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ได้เข้าพบกับท่านซัยยิด อามีน และได้เรียนให้ทราบถึงการสร้างโรงเรียนสอนศาสนาของท่าน ท่านซัยยิด อามีน ได้ยกมือทั้งสองของท่านขึ้นขอต่อเอกองค์อัลเลาะห์ตาอาลา และด้วยบารอกัตอันยิ่งใหญ่ จากคำวิงวอนของท่านนี่เอง ที่ทำให้โรงเรียนมีความเจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกมุสลิม 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2517 โดยท่านจุฬาราชมนตรีต่วน สุวรรณศาสน์ ให้เกียรติมาเป็นผู้ประกอบพิธีวางศิลารากฐาน และด้วยความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้า และจากความศรัทธาของพี่น้องมุสลิม ทำให้ความเรียนหลังใหม่ได้ก่อสร้างเสร็จลง เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น
 

ท่านจุฬาราชมนตรีประเสริฐ มะหะหมัด ได้ทำการบริหารงานของโรงเรียน โดยท่านดำรงตำแห่งผู้จัดการและอำนวยการสอน และท่านก็ได้ทำการสอนด้วยตัวท่านเองด้วย ท่านให้ความรักแก่ลูกศิษย์ของท่าน เปรียบเสมือนลูกของท่าน ท่านจะใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหา ลูกศิษย์ของท่านทุกคนให้ความเคารพและยำเกรง  ปัจจุบัน โรงเรียนได้อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการมัสยิดดารุ้ลมุห์ซีนีน(บ้านดอน)  

โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน)  ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 100 ซอยพร้อมพรรค ทองหล่อ 25 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110

6 โรงเรียนมุสลิมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพ

3. โรงเรียนริดวานนุ้นอิสลาม


6 โรงเรียนมุสลิมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพ

โรงเรียนริดวานนุ้นอิสลาม แห่งนี้ นับว่าเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในย่านบางกะปิ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 86 ปี  อาจารย์อิสมาแอลซุกรี่ มินสาคร (อัลมัรฮุม)  ได้เปิดบ้านของตัวเองเพื่อทำการเรียนการสอนในลักษณะเป็น "บาแล" เริ่มแรกมีลูก ๆ หลาน ๆ เข้าเรียน จนกระทั้ง ในปี2461 ท่านได้ตั้ง "โรงเรียนริดวานุ้นอิสลาม" ขึ้นเป็นอาคารเรียนเรือนไม้ ทรงมนิลา ชั้นเดียว สองหลัง ตั้งอยู่ใกล้ บริเวณมัสยิดริดวานุ้นอิสลาม 
โดยเป็นที่ดินวากัฟ ท่านเป็นทั้งเจ้าของ และครูใหญ่ ทำการสอนวิชาการทางศาสนาทั้งภาษาอาหรับ มลายู และอัลกุรอ่าน เพื่อเป็นวิทยทานแก่บุคคลทั่วไป

"ครูแอใหญ่ " คือชื่อที่รู้จักกัน ถิ่นฐานเดิมของท่านคือ "สามอิน" ต่อมาได้ไปศึกษาที่นครมักกะหฺ์ ประเทศซาอุดีอาราเบีย และทำการสอนอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานหลายปี หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับไทย และย้ายมาอยู่บริเวณใกล้ ๆ กับมัสยิดริดวานนุ้นอิสลาม ณ สถานที่แห่งนั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของที่ตั้งโรงเรียนริดวานุ้นอิสลาม ในปัจจุบัน

ในปี 2533 คณะกรรมการบริหารฯ ได้ร่วมประชุมเพื่อแก้ใขปัญหาจำนวนนักเรียนมากขึ้น สถานที่การเรียนการสอนไม่พอ รองรับจำนวนนักเรียน ที่ประชุมจึงมีมติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นอีก 1 อาคาร ห่างจากหลังเก่าไม่มากนัก ภายได้การควบคุมการก่อสร้างของ ฮัจยี อับดุรเราะห์มาน มินสาคร

จนในปี 2535 อาคารเรียนหลังใหม่จึงแล้วเสร็จ มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น มีทั้งหมด 20 ห้อง ห้องพักครู ห้องเรียน ห้องอาจารย์ใหญ่ ห้องเก็บของ ชั้นล่างเปิดโล่ง เพี่อใช้ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
ปัจจุบัน ตวน ฮัจยีอับดุรเราะห์มาน มินสาคร เป็นผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียน และอาจารย์อับดุลอาซีซ มินสาครเป็นอาจารย์ใหญ่ ร่วมบริหารงานของโรงเรียนริดวานุ้นอิสลามสืบต่อไป

โรงเรียนริดวานนุ้นอิสลาม ตั้งอยู่ที่ :   355 ซอยลาดพร้าว 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

6 โรงเรียนมุสลิมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพ4. โรงเรียนมัจลิซุดดีนี 

6 โรงเรียนมุสลิมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพ

ปัจจุบันบริหารโดย อ.อาลี เสือสมิง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัจลิซุดดีนี เป็นโรงเรียนสอนศาสนา ซานาวี ใครเรียนดีมีทุนการศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ฟรี การเรียนแยกชายหญิง 

 โรงเรียนมัจลิซุดดีนี  ตั้งอยู่ที่  : 746 ซอยอ่อนนุช 17 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

6 โรงเรียนมุสลิมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพ

5. โรงเรียนอิสลามบำรุงศาสน์ ( อ.บ.ศ.บางมะเขือ )


6 โรงเรียนมุสลิมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพ

เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดทำการเรียนการสอนด้านศาสนาอิสลามโดยตรง ได้รับการรับรองวิทยะฐานะจากมหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร มีทุนการศึกษาต่อที่ต่างประเทศ  มีหอพักนักเรียนทั้งชาย-หญิงฟรี สวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย

 บริหารโดย อ.อับดุรเราะห์มาน เยนา

โรงเรียนอิสลามบำรุงศาสน์  ที่ตั้ง: ซอย ปรีดีพนมยงค์ 2 แยก 1 ซอย สุขุมวิท 71 แขวง พระโขนง เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

6 โรงเรียนมุสลิมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพ

6. โรงเรียนอิสลามศรีวนา


6 โรงเรียนมุสลิมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพ

โรงเรียนอิสลามศรีวนา อดีตเมื่อเริ่มก่อตั้งนั้นใช้ชื่อ ก่ามาลุดดีน สถาบันแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2479  แต่แรกเป็นเพียงโรงเรียนหลังเล็ก ๆ  เท่านั้น ทำการเปิดสอนภาษาอาหรับและภาษามาลายูขั้นพื้นฐาน ให้แก่พี่น้องชาวมุสลิมทั่วไป  กระทั่งมีนักเรียนมากขึ้นตามลำดับ  จนอาคารหลังเดิมไม่สามารถรองรับจำนวนนักเรียน ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้   จึงมีดำริให้สร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 ขึ้น  ในปี พ.ศ. 2490  และหลังที่ 3 ในปี พ.ศ. 2500 และในปี พ.ศ. 2502  ชื่ออิสลามศรีวนาก็ได้ถูกนำไปแทนที่เดิมจวบจนถึงทุกวันนี้   

หลังจากมีการตัดถนนพัฒนาการ  และการตัดซอยสวนหลวง หมู่บ้านแห่งนี้เจริญขึ้นมาก  และจากการย้ายถิ่นฐานเข้ามา  ทำให้สัปบุรุษที่นี้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  ในปี พ.ศ. 2516 ชาวบ้านป่าและพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก  จึงร่วมกันสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่ (หลังปัจจุบัน)  ขึ้นมาทดแทนหลังเดิม   ตรงนี้จึงจำเป็นต้องย้ายอาคารเรียนมาตั้งอยู่ ณ ปัจจุบัน   แต่แรกเป็นเพียงอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น เท่านั้น  จากนั้นโรงเรียนอิสลามศรีวนา  ได้ถูกพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจนเป็นสถาบันที่โดดเด่นแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ฯ

หลักสูตร ระดับศาสนามี 3 ระดับ  1. ระดับเอี๊ยะดาดี 3 ปี    2. ระดับซานาวี 3 ปี   3. ระดับอาลี 1 ปี
ระดับสามัญมี 2 ระดับ 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2  ปี2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2  ปี

โรงเรียนอิสลามศรีวนา ตั้งอยู่ที่  :  พัฒนาการ 20 แยก 7 พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

6 โรงเรียนมุสลิมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพ

6 โรงเรียนมุสลิมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพ

news.muslimthaipost.com


อัพเดทล่าสุด