นราธิวาส มนต์เสน่ห์เมืองห้ามพลาด <<<<<< พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ พระตำหนักแห่งนี้ คือความงามสง่าแห่งยอดเขาตันหยง


นราธิวาส มนต์เสน่ห์เมืองห้ามพลาด  <<<<<< พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ พระตำหนักแห่งนี้ คือความงามสง่าแห่งยอดเขาตันหยง

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตั้งอยู่บริเวณเขาตันหยง (ตันหยง แปลว่า พิกุล) ตำบลกะลุวอเหนือ ตาม ทางหลวงสายนราธิวาส – ตากใบ ห่างจากตัวเมืองนราธิวาส ประมาณ 8 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 บนเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 300 ไร่ ด้านหน้าของเขาตันหยง เป็นชายหาดที่สวยงามมาก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เป็นตำหนักที่ประทับแรมของ พระบาทสม เด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินินาถ พร้อม ด้วยพระบรมนุวงศ์ เมื่อเสด็จแปรพระราชฐานมายังจังหวัดชาย แดนภาค ใต้ ในช่วงเดือนสิงหา – ตุลาคม ของทุกปี

นราธิวาส มนต์เสน่ห์เมืองห้ามพลาด  <<<<<< พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ พระตำหนักแห่งนี้ คือความงามสง่าแห่งยอดเขาตันหยง

นราธิวาส มนต์เสน่ห์เมืองห้ามพลาด  <<<<<< พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ พระตำหนักแห่งนี้ คือความงามสง่าแห่งยอดเขาตันหยง

นราธิวาส มนต์เสน่ห์เมืองห้ามพลาด  <<<<<< พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ พระตำหนักแห่งนี้ คือความงามสง่าแห่งยอดเขาตันหยง

ที่ตั้งพระตำหนักอยู่บนเนิน เขาริมทะเลฝั่งอ่าวไทย สูงจากระดับน้ำทะเล 173 ฟุต โดยก่อสร้างเป็น อาคารคอนกรีตก่ออิฐถือปูน ลักษณะเป็นทรงปั้นหยาสมัยใหม่ ซึ่งสถาปัตยกรรมนี้ เป็นศิลปะนิยมของชาวภาคใต้ส่วนพระตำหนักแบ่งออกเป็น 2 หมู่ คือ หมู่บนและหมู่ล่าง สำหรับหมู่บน จัดเป็นที่ประทับ มีพระตำ หนักตันหยง และตำหนักของกองราชเลขาฯในพระองค์ ตึกราชองครักษ์ เรือนข้าหลวง ห้องเครื่อง และเรือนรับรอง

นราธิวาส มนต์เสน่ห์เมืองห้ามพลาด  <<<<<< พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ พระตำหนักแห่งนี้ คือความงามสง่าแห่งยอดเขาตันหยง

นราธิวาส มนต์เสน่ห์เมืองห้ามพลาด  <<<<<< พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ พระตำหนักแห่งนี้ คือความงามสง่าแห่งยอดเขาตันหยง

โดยปกติจะอนุญาตให้ผู้สนใจ เข้าชมพระตำหนักได้ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น.ในยามที่มิได้เสด็จ แปรพระราชฐานไปพักแรม

นราธิวาส มนต์เสน่ห์เมืองห้ามพลาด  <<<<<< พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ พระตำหนักแห่งนี้ คือความงามสง่าแห่งยอดเขาตันหยง

นราธิวาส มนต์เสน่ห์เมืองห้ามพลาด  <<<<<< พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ พระตำหนักแห่งนี้ คือความงามสง่าแห่งยอดเขาตันหยง

นราธิวาส มนต์เสน่ห์เมืองห้ามพลาด  <<<<<< พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ พระตำหนักแห่งนี้ คือความงามสง่าแห่งยอดเขาตันหยง

ที่มา:    https://sites.google.com/site/kitttsakthank/directory
ภาพ:    ไฟล์อินเทอร์เน็ต

อัพเดทล่าสุด