ในหลวงร.10 เสด็จเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย1439


ในหลวงร.10 เสด็จเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย1439

ในหลวงร.10 เสด็จเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย1439

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 โดยมี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 รวมถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพสกนิกรชาวไทยมุสลิม เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

โดยงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคมนี้ เพื่อฉลองสำคัญของเพื่อรำลึกถึงคำสอนของบรมศาสดามูฮำมัด ซ้อลลั้ลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์

งานเมาลิดกลาง วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อนำเอาแบบอย่าง พระจริยวัตรงดงามมาเป็นต้นแบบของชีวิต และอยากจะเห็นความเป็นเอกภาพการบริหารขององค์กรมุสลิมทุกภาคส่วนและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อยากจะให้ทุกสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้

มีกิจกรรมเด่นๆ ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง 

- การเฉลิมฉลองการเรียนจบพระมหาคำภีร์อัลกรุอาน 5,000 คน ในวันแรก

- การทดสอบกอรี เพื่อหาตัวแทนประเทศไทย

- การสาธิตการอ่านพระมหาคำภีร์ประเทศอาเซียน มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน

- การสัมมนาบทบาทสตรีมุสลิมไทย

- การสัมมนาคณะกรรมการทั่วประเทศ เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานให้คณะกรรมการอิสลามและกรรมการกลางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะมีตัวแทนหรือผู้นำของแต่ละจังหวัดมาประชุมร่วมกัน (ทำอย่างไรให้สอดประสาน ส่วนจังหวัดและส่วนกลางให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน)

- การประชุมใหญ่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศเพื่อชี้แจงถึงแนวทางการทำงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นมิติใหม่ครั้งแรกของการจัดงานเมาลิดนั้นเอง

ในหลวงร.10 เสด็จเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย1439

ในหลวงร.10 เสด็จเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย1439

ในหลวงร.10 เสด็จเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย1439


ภาพ: www.matichon.co.th


อัพเดทล่าสุด