พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๓ ภัยใต้จุดประกายพระมหากรุณาธิคุณ


พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๓ ภัยใต้จุดประกายพระมหากรุณาธิคุณ

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๓ ภัยใต้จุดประกายพระมหากรุณาธิคุณ

ภัยใต้จุดประกายพระมหากรุณาธิคุณ

ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านการบิน ระดับครูฝึกภาคอากาศในภารกิจด้านการทหาร และทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก กับ Certified  Aircraft Type B-734 และตำแหน่งนักบินที่ 1 พระองค์ทรงนำมาใช้ในการแก้ภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น เช่นในกรณีเกิดปัญหาอุทกภัยในภาคใต้ ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง โบอิง 737-400 บริษัท การบินไทย จำกัด TG 8870 เที่ยวบินพิเศษมหากุศล


“สายใยรักครอบครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และจัดหาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับโรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนใต้”


ซึ่งพระราชดำริเรื่องนี้มีผลต่อจิตใจของประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนและห่างไกลตัวเมือง เพราะจะสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที และเที่ยวบินนี้มียอดรับการบริจาคมากถึง 80 ล้านบาท


พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๓ ภัยใต้จุดประกายพระมหากรุณาธิคุณ

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๓ ภัยใต้จุดประกายพระมหากรุณาธิคุณ

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๓ ภัยใต้จุดประกายพระมหากรุณาธิคุณ

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๓ ภัยใต้จุดประกายพระมหากรุณาธิคุณ

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม

news.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด