พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๔ ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ


พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๔ ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๔ ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ

ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ

พระราชกรณียกิจที่แสดงถึงพระเมตตาต่อพสกนิกรไทยมุสลิมทั่วหล้าที่ทรงถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 คือ การเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นวาระอันดีที่พสกนิกรไทยมุสลิมจะได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีและพร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง


พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๔ ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๔ ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๔ ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๔ ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๔ ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๔ ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๔ ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๔ ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม

news.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด