พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๕ ยังไง เราก็ต้องมา


พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๕ ยังไง เราก็ต้องมา

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๕ 

อีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงพระมหากรุณาธิคุณในการทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกอย่างแท้จริง คือ การเสด็จฯ 3 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อพระราชทานถ้วยรางวัลทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน พระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก ๆ ปี


พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๕ ยังไง เราก็ต้องมา

 

แม้กระทั่งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เหล่าข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ต่างไม่มั่นใจว่าพระองค์จะยังเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดปัตตานีตามหมายกำหนดการเพื่อพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมุฎราชกุมาร ประจำปี 2559  หรือไม่ แต่ข้าราชบริพารในพระองค์ได้ลงพื้นที่พร้อมแจ้งถึงพระราชประสงค์ว่า 


"ยังไง เราก็ต้องมา"


กระแสพระราชดำรัสแม้เพียงสั้น ๆ แต่กลับลึกซึ้งตรึงใจพสกนิกรไทยมุสลิม ดุจหยาดฝนฉ่ำชื่นที่โปรยปรายสู่ดวงใจที่กำลังแห้งผาก  ดั่งดวงตะวันของวันใหม่ที่ทอแสงเรืองรองส่องประกายฉายความหวัง ให้พสกนิกรไทยมุสลิมได้อบอุ่นใจใต้ร่มพระเมตตาบารมีที่แผ่กระจายกว้างใหญ่ไพศาลทั่วผืนแผ่นดินไทยเฉกเช่นเดียว กับสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร


พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๕ ยังไง เราก็ต้องมา

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๕ ยังไง เราก็ต้องมา

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๕ ยังไง เราก็ต้องมา

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๕ ยังไง เราก็ต้องมา

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๕ ยังไง เราก็ต้องมา

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม

news.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด