พระราชกรณียกิจ ในหลวงร.9 ด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนาอิสลามฯ


พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม

ด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชภารกิจเกี่ยวกับผู้นำทางศาสนา ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในงานด้านศาสนาอิสลามให้เป็นไปด้วยดี ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ดาโต๊ะยุติธรรม เพื่อบริหารงานด้านศาสนา การพิจารณาปัญหาศาสนาโดยเฉพาะคดีครอบครัวและมรดกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้งานดำเนินไปอย่างมีระบบ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเข็มพระปรมาภิไธย ให้ประดับตามตำแหน่งที่แต่ละบุคคลมีหน้าที่ สำหรับดาโต๊ะยุติธรรมก็ทรงโปรดฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เช่นเดียวกับข้าราชการตุลาการ

พระราชกรณียกิจ ในหลวงร.9 ด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนาอิสลามฯ

ส่วนตำแหน่งของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและกรรมการมัสยิด ซึ่งต้องทำหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาการไทยมุสลิมด้วยความเสียสละนั้น ในปีหนึ่ง ๆ ทางกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาผลงานและผู้นำดีเด่น ทั้งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลผู้นำดีเด่นจากพระหัตถ์ของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นประจำตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ ณ ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อันเป็นโอกาสเดียวกับการพระราชทานรางวัลแก่โต๊ะครู และผู้บริหารโรงเรียนสอนศาสนาภาคใต้

พระราชกรณียกิจ ในหลวงร.9 ด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนาอิสลามฯ

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระดำรัส ทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้ได้รับรางวัล จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการอิสลามและผู้แทนกระทรวงที่เข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด ด้วยพระพักตร์อันยิ้มแย้ม ทั้งยังโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอีกด้วย ยังความเปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิอาจลืมเลือนได้

พระราชกรณียกิจ ในหลวงร.9 ด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนาอิสลามฯ

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พระราชบัญญัติว่าด้วยครอบครัว มรดกในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพระราชบัญญัติว่าด้วยกิจการฝ่ายศาสนาอิสลามในปัจจุบัน

ที่มา :     

- ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย

- กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.พระบรมราชูปถัมภ์กิจการศาสนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

อัพเดทล่าสุด