ทูตพิเศษยูเอ็น Angelina Jolie เรียกร้องให้มีการหยุดยิงในเยเมน


มาแรงรอบสัปดาห์