รู้วิทยาศาสตร์ แต่..อย่าขาดความเชื่อในศาสนา


รู้วิทยาศาสตร์ แต่อย่าขาดความเชื่อในศาสนา

บทความโดย:  อ.บรรจง บินกาซัน

การเรียนศาสนาทำให้เราได้รู้อะไรหลายๆ อย่างที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้คำตอบได้ นักวิทยาศาสตร์สามารถบอกได้ว่าหุ่นยนตร์ถูกสร้างมาอย่างไรและสร้างมาจากอะไร แต่ถ้าถามนักวิทยาศาสตร์ว่ามนุษย์ถูกสร้างมาอย่างไรและสร้างมาจากอะไร นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบได้

แต่ถ้าเรียนรู้ศาสนา ศาสนาได้ให้คำตอบไว้แล้วว่ามนุษย์ถูกสร้างมาจากดินและผู้สร้างมนุษย์คนแรกขึ้นมาคือพระเจ้า ส่วนกระบวนการสร้างมนุษย์จากดินให้เป็นสิ่งมีชีวิตนั้นไม่จำเป็นต้องผ่านโรงงานและใช้เวลายาวนานเหมือนการสร้างหุ่นยนตร์ เพียงแค่พระเจ้าบัญชาว่า “จงบังเกิดขึ้นมา” ดินธรรมดาๆก็กลายเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตขึ้นมาทันที

แม้นักวิทยาศาสตร์รู้องค์ประกอบทางเคมีของกระดูกและเนื้อหนังของมนุษย์ที่มาจากดิน แต่จนทุกวันนี้ นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถสังเคราะห์สารเคมีจากดินมาทำเป็นเนื้อหนังและกระดูกซึ่งเป็นส่วนประกอบทางกายภาพของมนุษย์ได้

นี่แค่เพียงเรื่องกายภาพเท่านั้น ส่วนเรื่องวิญญาณไม่ต้องพูดถึง แม้นักวิทยาศาสตร์เคยพยายามศึกษาว่าวิญญาณโดยการนำเอาคนไข้ที่ใกล้เสียชีวิตไปใส่ในโลงแก้วและนำเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หรือมาตรวัดสิ่งต่างๆที่มองไม่เห็นมาคอยตรวจจับดูว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างคนไข้ วิญญาณเป็นอะไร

แต่เมื่อคนไข้หมดลมหายใจสุดท้าย วิญญาณออกจากร่างไป เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยทุกชิ้นก็ไม่สามารถบอกอะไรได้

มนุษย์อยากรู้เรื่องวิญญาณมานานนับพันปีแล้ว แม้ในสมัยนบีมุฮัมมัด คัมภีร์กุรอานเล่าว่าทั้งชาวอาหรับและชาวยิวได้ถามท่านว่าวิญญาณคืออะไร นบีมุฮัมมัดได้รับคำบัญชาจากพระเจ้าให้ตอบคนเหล่านั้นว่าความรู้เรื่องวิญญาณอยู่ที่พระเจ้า พระองค์ไม่ให้ความรู้ในเรื่องนี้แก่มนุษย์ ดังนั้น เมื่อพระองค์ไม่ให้ ต่อให้มนุษย์มีความรู้มากเพียงใด มนุษย์ก็จะไม่มีวันรู้เรื่องวิญญาณจนถึงวันสิ้นโลก

แต่ความรู้เรื่องวิญญาณที่พระเจ้าประทานแก่นบีมุฮัมมัดก็คือวิธีการควบคุมวิญญาณและการขัดเกลาวิญญาณให้สะอาดผ่องแผ้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่มนุษย์ต้องรู้มากกว่าการรู้ว่าวิญญาณคืออะไร

วิญญาณจึงเป็นสิ่งเร้นลับหรือสิ่งพ้นญาณวิสัยที่มีอยู่โดยที่มนุษย์ไม่รู้ว่ามันคืออะไร และความเชื่อในสิ่งเร้นลับ เช่น นรก สวรรค์ ทูตสวรรค์และญิน ถือเป็นหลักความเชื่อสำคัญในอิสลาม การไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้ถือเป็นการปฏิเสธพระเจ้า เพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา

เป็นเรื่องน่าแปลกมากที่พระเจ้าไม่ให้ความรู้ว่าวิญญาณคืออะไร ถูกสร้างมาจากอะไร แต่สิ่งเร้นลับอื่นๆ พระองค์ได้ให้ข้อมูลแก่มนุษย์อย่างเพียงพอ เช่น ญินเป็นเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างมาจากไฟ มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นมัน แต่มันสามารถมองเห็นมนุษย์ ญินมีทั้งดีและชั่วเหมือนมนุษย์ แต่ญินชั่วถูกเรียกว่าชัยฏอนหรือซาตาน หัวหน้าของซาตานมีชื่อว่าอิบลีส

คัมภีร์กุรอานเล่าว่าอิบลีสไม่พอใจที่พระเจ้าสั่งมันให้ก้มกราบต่ออาดัมเมื่อพระองค์สร้างอาดัมขึ้นมา เพราะมันถือว่ามันถูกสร้างมาจากไฟ แต่อาดัมถูกสร้างมันจากดิน มันจึงเหนือกว่าอาดัม ความทะนงในต้นกำเนิดของมันนี่เองที่ทำให้มันฝ่าฝืนคำบัญชาของพระเจ้าทั้งๆที่พระเจ้าก็สร้างมันขึ้นมา

การฝ่าฝืนพระเจ้านี้เองที่ทำให้มันต้องถูกลงโทษ มันจึงเคียดแค้นอาดัมที่เป็นต้นเหตุ ดังนั้น มันจึงขอพระเจ้าให้ประวิงเวลาลงโทษมันออกไปและมันขออนุญาตหลอกลวงอาดัมและลูกหลานของเขาจนถึงวันสิ้นโลกเพื่อพิสูจน์ให้พระองค์เห็นว่าอาดัมและมนุษย์ผู้เป็นลูกหลานของเขามีน้อยคนนักที่จะกตัญญูต่อพระองค์

อิบลีสหัวหน้าญินชั่วได้รับอนุญาตให้ล่อลวงมนุษย์ แต่มันไม่มีอำนาจบังคับมนุษย์ให้ทำชั่วตามมัน เพราะพระเจ้าได้ให้สติปัญญา เจตนารมณ์เสรีและศาสนาแก่มนุษย์แล้ว มนุษย์จะเชื่อพระเจ้าและเชื่อลูกหลานของอิบลีสก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของมนุษย์เอง

ความรู้เป็นสิ่งจำเป็นในการเรียนวิทยาศาสตร์ แต่ความเชื่อเป็นสิ่งจำเป็นในการศึกษาศาสนา รู้วิทยาศาสตร์ แต่ขาดความเชื่อในศาสนา ชีวิตไม่อาจไปถึงจุดหมายปลายทางที่ดีงาม

อัพเดทล่าสุด