วันรอมฏอนของมุสลิมอเมริกา


มุสลิมไทยดอทคอม
www.muslimthai.com

ไคโร – มุสลิมในอเมริกาใช้โอกาสในเดือนรอมฎอนสร้างความเข้าใจในอิสลาม และเผยแผ่วัฒนธรรมจากภูมิหลังของตนเองต่อเพื่อนต่างศาสติก ไม่ว่าจะเป็นในสถานศึกษา หรือที่ทำงาน ด้วยการทำอาหารหรือขนมพื้นเมืองไปเผื่อ หรือเชิญมาร่วมรับประทานอาหารละศีลอด เพื่อให้รู้จักขนบธรรมเนียมของมุสลิม

วันรอมฏอนของมุสลิมอเมริกา

    ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ของสภาความสัมพันธ์อเมริกัน-อิสลาม สาขานิวเจอร์ซี่ (CAIR-NJ) กล่าวว่า มัสยิดใหญ่ๆ มักจะเชิญต่างศาสนิกมาร่วมในการเลี้ยงละศีลอด ซึ่งในอเมริการอมฎอนอันเป็นเดือนที่ 9 ตามปฏิทินอิสลามเริ่มวันเสาร์ที่ 22
ในช่วงของพิธีเลี้ยงละศีลอดนี้ เป็นเวลาดีที่จะหยิบยื่นความเข้าใจอันดีแก่ศาสนิกอื่น และแก้ไขความเข้าใจที่ผิดพลาดซึ่งสังคมตะวันตกได้สั่งสมไว้

   จากการสำรวจของสำนักพิมพ์วพบว่า ชาวอเมริกันส่วนมากไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในอิสลาม
นอกจากนั้นมุสลิมยังมีโครงการช่วยเหลือชาวอเมริกันผู้ยากไร้ โดยเตรียมแจกอาหาร 3,000 ชุดแก่คนด้อยโอกาส ซึ่งเป็นการทำความดีอย่างหนึ่งในเดือนอันประเสริฐนี้ - www.muslimthai.com

อัพเดทล่าสุด