โอบาม่าพยายามเดินหน้าเข้าหามุสลิม อวยพรเดือนรอมฏอน


มุสลิมไทยดอทคอม
www.muslimthai.com

Source: washingtontimes.com ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า ยังคงดำเนินการพยายามเพื่อให้เข้าถึงโลกมุสลิม โดยการเผยแพร่วิดิโอคำกล่าวอวยพรแก่มุสลิมเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ที่เริ่มขึ้นแล้วในอเมริกา

โอบาม่าพยายามเดินหน้าเข้าหามุสลิม อวยพรเดือนรอมฏอน

    ในสุนทรพจน์ดังกล่าว โอบามากล่าวถึงพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของเดือนรอมฎอน ซึ่งเตือนถึงหลักการร่วมกัน และบทบาทของอิสลาม ในการส่งเสริมความยุติธรรม ความก้าวหน้า ความมีน้ำใจเผื่อแผ่ อดทนอดกลั้น และศักดิ์ศรีของมนุษยชาติ

    เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โอบาม่ายังได้กล่าวคำแสดงความยินดีเนื่องในเทศกาลปีใหม่ของประเทศอิหร่าน (Nowruz)  โดยจัดทำเป็นวิดีโอลักษณะะเดียวกันนี้

    วิดิโอดังกล่าวได้ถูกนำขึ้นโพสต์ในเว็ปไซต์ของทำเนียบขาว โดย Rashad Hussain รองที่ปรึกษาประจำทำเนียบขาว ซึ่งกล่าวว่า ในนามของประชาชนชาวอมริกัน ท่านประธานาธิบดีได้ส่งความปรารถนาดีมายังมุสลิมในอเมริกา และทั่วโลก และทำเนียบขาวจะถือโอกาสในช่วงรอมฎอนนี้ เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับทัศนะการถือศีลอดในศาสนาต่างๆ รวมทั้งให้ความสนใจในองค์กรด้านศาสนา ที่มีความสำคัญต่อชุมชนทั้งในเมืองเล็ก และเมืองใหญ่

    นอกจากนั้นเขายังอ้างถึงสุนทรพจน์ครั้งแรกของประธานาธิบดี ซึ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ด้านอื่นๆ ระหว่างอเมริกากับโลกอิสลาม นอกเหนือจากด้านการเมือง และความมั่นคง นั่นคือการร่วมมือกันทั้ง 2 ฝ่ายทั้งในด้านอื่นๆ เช่น การศึกษา วิทยาการและเทคโนโลยี สาธารณะสุข และการลงทุน ซึ่งสังคมมุสลิมได้พิสูจน์ถึงบทบาทในการเป็นผู้บุกเบิกมาตั้งแต่ในอดีต - www.muslimthai.com

อัพเดทล่าสุด