อเมริกาเผยผลสำรวจ คนส่วนใหญ่เชื่อมุสลิมถูกเลือกปฏิบัติ


DALLAS (Reuters) - The percentage of Americans who believe Islam encourages violence has declined in recent years but remains far above where it was in 2002, while very basic knowledge about the faith has shown modest increases, according to a new survey by the Pew Forum on Religion & Public Life.

The poll's findings, released ahead of the eighth anniversary of the Sept. 11 attacks, come against the backdrop of President Barack Obama's attempts to reach out to the Islamic world and eroding public support for the war in Muslim Afghanistan as U.S. combat deaths there rise to record levels.

ดัลลัส – Pew Forum เปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับศาสนา และชีวิต โดยจำนวนชาวอเมริกันที่เชื่อว่า อิสลามสนับสนุนความรุนแรง มีจำนวนลดน้อยลงในปีที่ผ่านมา แต่ยังคงมากกว่าการสำรวจในปี 2002 ขณะที่ปรากฏว่าประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับอิสลามมากขึ้น และยังเชื่อว่ามุสลิมถูกเลือกปฏิบัติ จากการถูกสงสัย และมีความคิดมุ่งร้าย

การสำรวจดังกล่าวเป็นการสอบถามผู้ใหญ่จำนวน 4,000 คนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พบว่าร้อยละ 58 ของชาวอเมริกันเชื่อว่ามุสลิมในอเมริกาถูกเลือกปฏิบัติจากอคติ

ความคิดที่ว่าอิสลามกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงกว่าศาสนาอื่น ลดลงจากเมื่อสองปีที่ผ่านมา โดยเหลือเพียงร้อยละ 38 จากเดิมที่เคยมีผู้เห็นด้วยร้อยละ 45 แต่ตัวเลขนี้ยังผันแปร โดยเคยมีการถามคำถามเช่นนี้ในปี 2002 ผลปรากฏว่ามีผู้เห็นด้วยเพียงร้อยละ 25 แม้จะเพิ่งผ่านเหตุการณ์ 11 กันยายนมาก็ตาม

ความเห็นเกี่ยวกับอิสลามของชาวอเมริกัน ขึ้นอยู่กับการสังกัดฝ่ายใด และศาสนาที่ตนศรัทธาด้วย

กลุ่มอนุรักษ์สังกัดรีพับลิกัน ที่มีความเห็นว่าอิสลามกระตุ้นความรุนแรง มีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็ยังคงมีความคิดเช่นนี้มากอยู่ โดยลดลงเหลือร้อยละ 55 จากเมื่อ 2 ปีก่อนร้อยละ 68

ส่วนกลุ่มเดโมแครตที่เห็นว่าอิสลามเชื่อมโยงสู่ความรุนแรงมีจำนวนเท่าในปี 2007 คือ ร้อยละ 25

กลุ่มผู้สังกัดรีพับลิกันที่นับถือคริสต์สาขาอีแวนเจลิส ในนิกายโปรแทสแท้นท์ เป็นกลุ่มที่ยังคงมีความเห็นว่าอิสลามรุนแรงกว่าศาสนาอื่น มีจำนวนร้อยละ 53

เปรียบเทียบกับกลุ่มศาสนาอื่นๆ ซึ่งมีความเห็นด้วยน้อยกว่า  โดยชาวโปรแทสแท้นท์สายหลักผิวขาวร้อยละ 39 ชาวแคธอลิคผิวขาวร้อยละ 38  ผู้ไม่สังกัดศาสนาร้อยละ 33  และชาวโปแทสแท้นท์ผิวสีร้อยละ 30

หลายปีที่ผ่านมา สถาบันพิวพบว่า ชาวอเมริกันมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอิสลามเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังคงมีผู้ที่ไม่ยอมรับรู้อีกจำนวนมาก
โดยมีชาวอเมริกันร้อยละ 41 ที่ตอบคำถามถูกว่า พระเจ้าของอิสลามเรียกว่า “อัลเลาะฮฺ” และ”อัล-กุรอาน” คือคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม ตัวเลขนี้อยู่ที่ร้อยละ 33 ในปี 2002

แต่ตัวเลขระบุชาวอเมริกันร้อยละ 36 ที่ไม่คุ้นเคยกับทั้ง 2 ชื่อ

อัพเดทล่าสุด