นักศึกษาตุรกีประท้วงขอสิทธิ์คลุมฮิญาบโดยปราศจากข้อแม้


สำนักข่าวมุสลิมไทย   นักศึกษาตุรกีประท้วงขอสิทธิ์คลุมฮิญาบโดยปราศจากข้อแม้

ข่าวเว็ปไซต์ todayszaman.com –  ในปีการศึกษา 2554-2555 นี้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งในตุรกียังคงมีการห้ามนักศึกษาหญิงคลุมฮิญาบ ถึงแม้คณะกรรมการการอุดมศึกษา Higher Education Board (YOK) จะยกเลิกกฎระเบียบนี้แล้วก็ตาม
ถึงแม้สถาบันส่วนมาจะแสดงการยอมรับกฎใหม่ที่ประกาศเมื่อปี 2553 และนักศึกษาสามารถคลุมฮิญาบเข้ามาเรียนได้ แต่กฏระเบียบในคู่มือการรับนักศึกษาภาคฤดูร้อนของศูนย์ Student Selection and Placment (OSYM) ยังคงระบุให้นักศึกษาต้องถอดฮิญาบ เมื่อมาลงทะเบียน เป็นเหตุให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยออกมาประท้วงในเรื่องนี้
ปัจจุบันบางมหาวิทยาลัยในกรุงแองการ่า อาทิ มหาวิทยาลัยเทคนิคตะวันออกกลาง ม.แองการ่า (ODTU) ม.Hacettepe ม.กาซี, ม.แองการ่า, ม.Baskent and Atilim ยังให้สิทธิ์อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้พิจารณาว่า จะอนุญาตให้นักศึกษาที่แต่งกายแบบฮิญาบเข้าห้องเรียนได้หรือไม่ โดยนักศึกษาที่คลุมฮิญาบสามารถเข้าในบริเวณมหาวิทยาลัยได้ แต่อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในบางคณะ หรือในห้องเรียนบางวิชา
ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ออกแถลงการณ์เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 เตือนมหาวิทยาลัยที่ยังคงมีพฤติกรรมห้ามนักศึกษาคลุมฮิญาบเข้าห้องเรียน ว่า จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าว และย้ำว่า นักศึกษาจะต้องไม่ถูกไล่ออกนอกห้องเรียนเพราะการคลุมฮิญาบ และหากมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้น ทางมหาวิทยาลัยต้องทำรายงานเข้ามายังกระทรวงทันที
ผศ.หญิง Yesim Yalcin Mendi อาจารย์คณะเกษตรในมหาวิทยาลัย Cukurova ในเขตอะดาน่า กล่าวกับสื่อเมื่อวันที่ 28 กันยายนว่า ในเมื่อมหาวิทยาลัยยังให้สิทธิ์แก่อาจารย์ในการพิจารณา เธอก็จะใช้สิทธิ์นั้นและไม่ยอมให้นักศึกษาที่คลุมศีรษะเข้ามาในห้องเรียน
อาจารย์ Yesim Yalcin Mendi มีพฤติกรรมแปลกๆ กล่าวคือ เธอจะเข้าไปซักถามประวัตินักศึกษาที่คลุมฮิญาบว่า บ้านอยู่ที่ไหน หรืออยู่กับใคร ทั้งนี้เธอให้เหตุผลว่า เธอต้องการทราบเบื้องหลังของนักศึกษาที่คลุมฮิญาบว่า ได้รับการสนับสนุนด้านเงินค่าใช้จ่ายจากองค์กรศาสนาใดหรือไม่  

https://news.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด