ข้อมูลชี้ หญิงชาวซาอุดี้ใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย และไม่มีนิสัยเก็บออม


มาแรงรอบสัปดาห์