ไม่มีศาสนา โพลสำรวจเผย สถิติคนไร้ศาสนาในอเมริกาพุ่งพรวด


ไม่มีศาสนา คนไร้ศาสนา

CAIRO — Americans who don't identify with any religion have turned from a fringe group to a national trend as their number continues to climb and their presence spreads among the America’s diverse population landscape, a new U.S. study has found.

“The growth of the Nones is a national phenomenon,” the study, “American Nones: The Profile of the No Religion Population”, released by Trinity College on Tuesday, September 22, affirmed, referring to Americans who say they subscribe to no religion.

ไคโร – การสำรวจครั้งใหม่ในอเมริกาพบว่า ชาวอเมริกันที่ไม่ระบุการสังกัดศาสนา มีจำนวนมากขึ้น รวมทั้งมีการแสดงตัวเปิดเผยในสังคมมากกว่าแต่ก่อน

ไม่มีศาสนา โพลสำรวจเผย สถิติคนไร้ศาสนาในอเมริกาพุ่งพรวด

การสำรวจดังกล่าวมีหัวข้อว่า “American Nones: The Profile of the No Religion Population” จัดทำโดยวิทยาลัยทรินิตี้ ระบุว่า กลุ่มไม่สังกัดศาสนาเป็นกลุ่มเดียวที่เติบโตขึ้นในทุกรัฐ และภูมิภาคของอเมริกาตลอด 18 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 1990 มีเพียงร้อยละ 8.2 และเพิ่มเป็นร้อยละ14.2 ในปี 2001 ล่าสุดเพิ่มเป็นร้อยละ 15 ในปี 2008

ศาสตราจารย์ ไรอัน แคร๊กกัน แห่งมหาวิทยาลัยแทมป้า ซึ่งร่วมในโครงการสำรวจกล่าวว่า หากแนวโน้มยังคงเป็นไปเช่นนี้ ในอีก 2 ทศวรรษหน้าอเมริกาจะมีผู้ไม่สังกัดศาสนาถึง 1 ใน 4 ของจำนวนประชากร (กว่า 301 ล้านคน)

ตามข้อมูลของซีไอเอ. ประชากรอเมริกันที่นับถือโปรแทสแท้นท์มีร้อยละ 52 โรมัน แคธอลิคร้อยละ 24  มอร์ม่อนร้อยละ 2 ยิวร้อยละ 1 อิสลามร้อยละ 1 และที่ไม่สังกัดศาสนาร้อยละ 10

หลายคนเชื่อว่าองค์กรของกลุ่มไม่นับถือพระเจ้าเฟื่องฟูขึ้นในสมัยอดีตรัฐบาลบุช เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากนโยบายสนับสนุนเฉพาะกลุ่มศาสนาในรัฐบาลดังกล่าว และยังมีปรากฏการณ์ที่หนังสือต่อต้านศาสนาระบาดไปทั่วในสมัยนั้นอีกด้วย

กลุ่มที่ระบุคำว่า “ไม่มี” เมื่อมีช่องให้กรอกว่านับถือศาสนาอะไร มีหลายประเภทรวมกัน นับตั้งแต่ พวกที่ไม่นับถือพระเจ้าแต่ไม่ต่อต้าน พวกที่ต่อต้านศาสนา พวกที่นับถือลัทธิอื่นๆ พวกที่ต่อต้านนักบวชในศาสนา ซึ่งกลุ่มนี้บางคนยังคงเชื่อในพระจ้า และเข้าร่วมพิธีในโบสถ์เป็นบางครั้ง แต่บางคนไม่เคยเลย

ปัจจุบันกลุ่มไม่สังกัดศาสนาปรากฏในทุกการสำรวจ ที่เกี่ยวกับสำมะโนประชากรของอเมริกา  ไม่เกี่ยงเรื่องการศึกษาสูงหรือต่ำ ร่ำรวยหรือยากจน และอาจจะเป็นได้ทั้งคนผิวชาว ผิวดำ เชื้อสายละติน หรือเอเชีย

ศาสตราจารย์แบรี่ คอสมิน แห่งวิทยาลัยทรินิตี้ ระบุว่า สถิติที่สำคัญคือ ผู้หญิงอเมริกันยังคงมีศาสนามากกว่าผู้ชาย

อัพเดทล่าสุด