นักรณรงค์สตรีซาอุดีวิจารณ์ถูกจำกัดสิทธิ์ในสภาชูรอ


สำนักข่าวมุสลิมไทย   นักรณรงค์สตรีซาอุดีวิจารณ์ถูกจำกัดสิทธิ์ในสภาชูรอ
สำนักข่าวรอยเตอร์, อัลอาราบิญา - ซุฮัยลา เซน อัล-อาบีดีน ถูกโจมตีหลังจากแสดงความไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติของสภาชูรอ ซึ่งแยกสมาชิกที่เป็นสตรีออกต่างหากจากห้องประชุมใหญ่ และยังไม่อนุญาตให้มีการถ่ายทอดการประชุมออกทางโทรทัศน์

นักรณรงค์สตรีซาอุดีวิจารณ์ถูกจำกัดสิทธิ์ในสภาชูรอ


หลายครั้งที่ผ่านมาเธอเรียกร้องให้สตรีร่วมประชุมในห้องเดียวกับสมาชิกชาย แต่ให้แยกนั่ง เช่นเดียวกับในการประชุมที่จัดขึ้นในริยาดฮฺ และเมืองอื่นๆ ในซาอุดี้
เซน จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านอิสลามศึกษา เธอพยายามชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันในสถานที่เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่ในการสัมภาษณ์ออกโทรทัศน์ หญิง-ชายก็สามารถอยู่ในที่เดียวกันได้ และเหตุใดในสภาชูรอจึงไม่อนุญาตให้หญิงชายนั่งประชุมในห้องเดียวกัน
เซนยังเสนอแนะอีกว่า ในสภาชูรอควรมีการแบ่งแยกการประชุม โดยแยกเป็นเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวกับสภาชูรอ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสตรีโดยเฉพาะซึ่งควรจะแยกประชุมเฉพาะสมาชิกสตรี เซนกล่าวว่า การแบ่งแยกเช่นนี้มีผลให้สตรีถูกจำกัดสิทธิ์ และเธอยังต่อต้านทัศนคตินี้ที่ทำให้ดูเหมือนว่าผู้ปฏิบัติไม่มีความรู้ด้านศาสนา เพราะศาสนามิได้ระบุเช่นนั้น
เธอได้ยกตัวอย่างการประกอบพิธีฮัจญ์ที่ผู้แสวงบุญทั้งหญิง-ชาย อยู่รวมในที่เดียวกันโดยไม่มีการแบ่งแยก
https://news.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด