ซาอุดี้เริ่มปฏิบัติ จ้างพนักงานสตรีขายสินค้าจำเป็นสำหรับสตรีมากขึ้น


มาแรงรอบสัปดาห์