ไม่ยอมรับกฎระเบียบใหม่ ร้านขายชุดชั้นในสตรีในมักกะฮฺ ไม่ยอมจ้างผู้หญิงเป็นพนักงานขาย


มาแรงรอบสัปดาห์