ตำรวจยิว จับชาวปาเลสไตน์ 5 คน ที่มัสยิดอัลอักศอ


มาแรงรอบสัปดาห์