ดูแตร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เสนอมอบสัญชาติให้แก่มุสลิมโรฮิงยา


มาแรงรอบสัปดาห์