สุลต่านสลังงอเตือน! อย่านำการเมืองเข้ามัสยิด 


มาแรงรอบสัปดาห์