อดีตนายกรัฐมตรีของมาเลเซีย อับดุลลอฮ์ อะห์หมัด บาดาวี เดินทางไปเยี่ยมหลุมศพ และขอพรให้ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ


มาแรงรอบสัปดาห์