กษัตริย์ซัลมาน จ่ายค่าเชือดสัตว์แทนกว่า 6,000 คน


มาแรงรอบสัปดาห์