เนทันยาฮู โอ่หาเสียงทำแผนผนวกเพิ่มดินแดน 'เวสต์แบงก์'


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์