ซาอุฯ ต้อนรับผู้แสวงบุญอุมเราะฮ์ต่างชาติเป็นครั้งแรก


มาแรงรอบสัปดาห์