นายกฯ อิมรอน ข่าน เต็มใจให้แคชเมียร์เป็นรัฐอิสระ แม้โหวตอยากรวมกับปากีสถาน


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์