ภาพมุสลิมอินเดียฉลองเข้าเดือนรอมฎอน


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ : ภาพมุสลิมอินเดียฉลองเข้าเดือนรอมฎอน

อินเดียมีประชากรมุสลิมมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากอินโดนีเซีย และปากีสถาน หรืออยู่ที่ประมาณ 200 ล้านคน แต่จำนวนนี้ยังคงเท่ากับเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศอินเดีย ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮินดู

ภาพมุสลิมอินเดียฉลองเข้าเดือนรอมฎอน

ข้อมูลใหม่ของการคาดการณ์ทางศาสนา จัดทำโดยศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Centre) ระบุว่า อินเดียจะมีความแตกต่างของการมีประชากรของ 2 ศาสนามากที่สุดในโลก คือ ฮินดูและอิสลาม ในทศวรรษต่อๆ ไป ข้อมูลดังกล่าวระบุว่า ในปี 2050 คาดว่าอินเดียจะมีชาวมุสลิม 311 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11 ของประชากรทั้งหมดทั่วโลก

รอมฎอนนี้ ชาวมุสลิมในเมืองหลวงนิวเดลี ของอินเดีย มารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองการมาถึงของเดือนอันประเสริฐ ตามประเพณีทางสังคม และวัฒนธรรมของพวกเขา ทำให้รอมฎอนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง

รอมฎอนอินเดีย ภาพที่ 1: ชาวมุสลิมอาบน้ำละหมาด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นก่อนการละหมาดทุกครั้ง ณ ญามามัสยิด กรุงนิวเดลี

ภาพมุสลิมอินเดียฉลองเข้าเดือนรอมฎอน

รอมฎอนอินเดีย ภาพที่ 2: เยาวชนท่องจำอัลกุรอานที่มัดรอซะ ในกรุงเดลฮี คนที่ท่องจำได้หมดทั้งเล่ม จะถูกส่งไปอ่านกุรอานในช่วงละหมาดค่ำคืนเดือนรอมฎอน ตามมัสยิดต่าง ๆ

ภาพมุสลิมอินเดียฉลองเข้าเดือนรอมฎอน

รอมฎอนอินเดีย ภาพที่ 3: รอมฎอนรู้จักกันในหมู่มุสลิม ว่าคือเดือนแห่งอัลกุรอาน เพราะอัลกุรอานถูกประทานลงมาแก่ศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ในเดือนนี้ มุสลิมอุทิศเวลามากขึ้นในการอ่านอัลกุรอาน นอกเหนือจากการทำตามหลักการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้

ภาพมุสลิมอินเดียฉลองเข้าเดือนรอมฎอน

รอมฎอนอินเดีย ภาพที่ 4: ชายมุสลิมบริจาคทานแก่คนยากจนที่ประตูญามามัสยิด การบริจาคในเดือนรอมฎอนเชื่อว่าจะได้รับรางวัลตอบแทนจากพระเจ้าเป็นอย่างมาก

ภาพมุสลิมอินเดียฉลองเข้าเดือนรอมฎอน

รอมฎอนอินเดีย ภาพที่ 5: ภาพตลาดด้านนอกญามามัสยิด ซึ่งอยู่ติดกับย่านเมืองเก่าเดลฮี สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง

ภาพมุสลิมอินเดียฉลองเข้าเดือนรอมฎอน

รอมฎอนอินเดีย ภาพที่ 6: อินทผลัมหลากหลายสายพันธุ์จากประเทศในตะวันออกกลางถูกนำเข้ามาขาย เนื่องจากมุสลิมนิยมละศีลอดด้วยกับผลอินทผลัม ตามซุนนะฮ์ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ)

ภาพมุสลิมอินเดียฉลองเข้าเดือนรอมฎอน

รอมฎอนอินเดีย ภาพที่ 7: พ่อค้าขายของกินเล่นและขนมหวานแบบอินเดียอันหลากหลาย สำหรับการละศีลอด ที่ตลาดใกล้ญามามัสยิด

ภาพมุสลิมอินเดียฉลองเข้าเดือนรอมฎอน

รอมฎอนอินเดีย ภาพที่ 8: เยาวชนมุสลิมเตรียมจัดผลไม้เพื่อเสิร์ฟแก่ผู้มาละศีลอดเดือนรอมฎอน ที่ญามามัสยิด

ภาพมุสลิมอินเดียฉลองเข้าเดือนรอมฎอน

รอมฎอนอินเดีย ภาพที่ 9: ครอบครัวเตรียมอาหารสำหรับละศีลอดขณะรอเสียงอะซานเวลามักริบ ครอบครัวนี้มาละศีลอดที่ญามามัสยิดทุกปี ในวันแรก และวันอื่น ๆ ของเดือนรอมฎอน

ภาพมุสลิมอินเดียฉลองเข้าเดือนรอมฎอน

รอมฎอนอินเดีย ภาพที่ 10: ภาพศรัทธาชน รวมตัวเพื่อรอละศีลอดเดือนรอมฎอนในมัสยิด โดยมัสยิดจะเตรียมอาหารละศีลอดไว้ต้อนรับ

ภาพมุสลิมอินเดียฉลองเข้าเดือนรอมฎอน

รอมฎอนอินเดีย ภาพที่ 11: มุสลิมหลายร้อยคน รวมตัวกันพร้อมกับครอบครัวที่ลานหน้าญามามัสยิด เพื่อรอละศีลอด

ภาพมุสลิมอินเดียฉลองเข้าเดือนรอมฎอน

รอมฎอนอินเดีย ภาพที่ 12: ร้านขายขนมปังหลากหลายชนิด ที่ตลาดใกล้ญามามัสยิด

ภาพมุสลิมอินเดียฉลองเข้าเดือนรอมฎอน

รอมฎอนอินเดีย ภาพที่ 13: เจ้าของร้านอาหารกำลังแจกข้าวบริยานีให้แก่คนยากจน และคนไร้บ้าน ในเดือนรอมฎอน ผู้ใจบุญมักจ่ายเงินจ้างให้เจ้าของร้านอาหารปรุงอาหารเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ด้อยโอกาส

ภาพมุสลิมอินเดียฉลองเข้าเดือนรอมฎอน

รอมฎอนอินเดีย ภาพที่ 14: เจ้าของร้านปรุงเครื่องดื่ม Sharbat-e-Mohabbat หรือเครื่องดื่มแห่งความรัก ที่ทำด้วยนมผสมผลไม้ หวานเย็น ชื่นใจ

ภาพมุสลิมอินเดียฉลองเข้าเดือนรอมฎอน

รอมฎอนอินเดีย ภาพที่ 15: พ่อค้าหนุ่มเตรียมไก่ทอดและชีคกะบับ ที่ตลาดใกล้ญามามัสยิด เป็นสูตร Mughlai สำหรับผู้ที่ไม่กินมังสะวิรัต

ภาพมุสลิมอินเดียฉลองเข้าเดือนรอมฎอน

ที่มา: www.aljazeera.com

อัพเดทล่าสุด